அறிமுகம்

நான்

எனது வயது

நான் வகுப்பு படிக்கிறேன்

எனது பள்ளி நகரில் உள்ளது

எனக்கு 1 அக்கா/அண்ணன்/தங்கச்சி/தம்பி இருக்கிறான்/ள்/இருக்கின்றார்கள்

என் அம்மா பெயர்

என் அப்பா பெயர்

எனது சொந்த ஊர் அது தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது

என் (அம்மா) பாட்டி பெயர்

என் (அம்மா) தாத்தா பெயர்

என் (அப்பா) பாட்டி பெயர்

என் (அப்பா) தாத்தா பெயர்

எங்கள் பூர்வீகம் மாவட்டத்தில் உள்ள ஊராகும்

எங்கள் குல தெய்வத்தின் பெயர் அது உள்ளது

 

க்ஷ ஸ்ரீ