திசைகள்

தெற்கு
மேற்கு
தென்கிழக்கு
வடக்கு
வடகிழக்கு
தென்மேற்கு
கிழக்கு
வடமேற்கு
.
.
.
.
.
.
.
.