உறவுகள்

1 Father அப்பா
2 Mother அம்மா
3 Grandfather தாத்தா
4 GrandMother பாட்டி
5 Great Grandfather கொள்ளுத் தாத்தா
6 Great Grandmother கொள்ளுப் பாட்டி
7 Spouse கணவன் (அ) மனைவி
8 Siblings அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கை
9 Brother சகோதரன்
10 Elder Brother அண்ணன்
11 Younger Brother தம்பி
12 Sister சகோதரி
13 Elder Sister அக்கா
14 Younger Sister தங்கை
15 Elder brother’s wife அண்ணி
16 Maternal Uncle மாமா (தாய் மாமா)
17 Paternal Uncle சித்தப்பா, பெரியப்பா
18 Aunty அத்தை, சித்தி, மாமி, பெரியம்மா
19 Husband கணவர்
20 Wife மனைவி
21 Mother -in-law மாமியார்
22 Father-in-law மாமனார்
23 Brother-in-law மைத்துனர் (கணவரின் அல்லது  மனைவியின் – அண்ணன், தம்பி )
24 Sister-in-law நாத்தனார் அல்லது மைத்துனி (கணவரின் or மனைவியின் -அக்கா , தங்கை )
25 Co-sister ஓரகத்தி – ஓர்ப்படி (கணவரின் சகோதரரின் மனைவி)
26 Co-Brother சகலை (மனைவியின் சகோதரியின் கணவர்)
27 Son-in-law மருமகன்
28 Daughter – in-law மருமகள்
29 Son மகன்
30 Daughter மகள்
31 Grand Son பேரன்
32 Grand Daughter பேத்தி
33 Great Grand Son கொள்ளுப்பேரன்
34 Great Grand Daughter கொள்ளுப்பேத்தி
35 sambandhi (son’s, daughter’s in-laws) சம்பந்தி – மகன் அல்லது மகளின் மாமியார் , மாமனார்
36 Nephew அண்ணன் , தம்பி , அக்காள் , தங்கை – இவர்களின் மகன்
37 Niece அண்ணன் , தம்பி , அக்காள் , தங்கை – இவர்களின் மகள்
38 Cousin அத்தை , மாமா – இவர்களின் மகன் , மகள்
39 Cousin Brother பெரியப்பா , சித்தப்பா மகன் (அம்மா , அப்பா இரண்டு பக்கமும் )
40 Cousin Sister பெரியப்பா , சித்தப்பா மகள் (அம்மா , அப்பா இரண்டு பக்கமும்)
41 Step father , Step Mother, Step son, Step daughter இரண்டாம் திருமணத்தின் மூலம் வந்த உறவுகள்